Dán cách âm xe Ford Ranger

  • Tăng độ đầm cho xe
  • Tài xế tập trung hơn khi lái xe
  • Giảm độ ồn từ hốc bánh xe và gầm xe bị dội vào trong xe
Tư Vấn Sản Phẩm Để lại thông tin tư vấn