Chính sách hoàn tiền

1. NỘI DUNG CHÍNH:

Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong vòng 14 ngày đầu tiên tính từ ngày mua sản phẩm. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.
 

2. HOÀN TIỀN VÀ HOÀN TIỀN 100%:

 

 • Khách hàng sẽ được hoàn 100% giá trị dịch vụ trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ ngày mau sản phẩm.
   
 • Khách hàng sẽ được hoàn số tiền còn lại của giá trị dịch vụ sau khi trừ phí sử dụng 1 tháng nếu như yêu cầu hoàn tiền thực hiện từ ngày thứ 16 tới ngày thứ 30 kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.
   
 • Số dư phát sinh sau khi trừ chi phí cho gói dịch vụ mới sẽ được cộng vào số dư tài khoản (credit) của tài khoản khách hàng dùng mua các dịch vụ khác của FastAuto. Số dư này không được phép chuyển đổi thành tiền mặt.

   

3. ĐIỀU KIỆN HOÀN TIỀN:

 • Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng đối với gói dịch vụ thanh toán cho kỳ hạn 3 tháng trở lên.
   
 • Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi một khách hàng, nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền mà có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền của công ty thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối:

  – Cùng một người yêu cầu (Cùng số CMND).

  – Số điện thoại đăng ký mua sản phẩm.
   

4. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH:

Fastauto có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách theo thời gian phù hợp với môi trường, pháp luật của Việt Nam và sẽ thông báo đến toàn bộ khách hàng qua email.
 

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ.

Địa chỉ: 332-334 Đỗ Pháp Thuận, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Điện thoại: 0934283879

Email: fastautovn@gmail.com