Phủ gầm xe Toyota Veloz

  • Bảo vệ gầm xe khỏi các tác nhân từ môi trường trong quá trình sử dụng 
  • Hạn chế ăn mòm rỉ sét
  • Dễ dàng vệ sinh
  • Hạn chế tiếng rào bánh 
  • Dung dịch chất lượng 100%
Tư Vấn Sản Phẩm Để lại thông tin tư vấn