Hướng dẫn cách tính lệ phí trước bạ với ô tô năm 2021

Hướng dẫn cách tính lệ phí trước bạ với ô tô năm 2021

Ngày đăng 23/05/2021

Hướng dẫn cách tính lệ phí trước bạ với ô tô năm 2021

 

     Thuế trước bạ là cách gọi khác, phổ biến của người dân dùng để chỉ lệ phí trước bạ. Thuế trước bạ ô tô là khoản tiền phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu. Cách tính thuế trước bạ khi đăng ký lần đầu và sang tên có sự khác nhau, để biết số tiền phải nộp là bao nhiêu cần biết giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ %. Dưới đây là cách tính thuế trước bạ với ô tô năm 2021.Lệ phí trước bạ ô tô được tính như sau:

 

     Căn cứ Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, lệ phí trước bạ phải nộp = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí theo tỷ lệ (%)

 

Theo đó, để tính được lệ phí trước bạ thì phải biết giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ (%) nộp lệ phí trước bạ, cụ thể:

 

- Giá tính lệ phí trước bạ khi mua ô tô được Nhà nước quy định cụ thể với từng loại xe.

 

Lưu ý: giá tính lệ phí trước bạ không phải giá niêm yết, thông thường sẽ thấp hơn giá niêm yết.

 


- Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

 

Khoản 5 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP quy định mức thu theo tỷ lệ (%) của từng loại ô tô như sau:

 

  • Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự; mức thu theo tỷ lệ: 2%
  • Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu.

 

 

 

Lưu ý: Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương thì HĐND cấp tỉnh được điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 15%; mức thu theo tỷ lệ: 10%

 

Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu; mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

 

Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi; mức thu 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

 

Lưu ý: mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô khống chế tối đa là 500 triệu đồng/1 ô tô/1 lần trước bạ, trừ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống.

Tác giả: Thi Trần
0934283879